ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่ามหากุศลที่พักและอบรม เพื่อการบวช ถวายวัดศรีตุสิตาราม เมืองเอหิลิยาโกทะ ศรีลังกา

เมื่อไม่กี่วันก่อนได้รับจดหมายจากสามเณรีสุโพธา วัดป่าเลไลยก์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เกี่ยวกับเรื่องเชิญทำบุญทอดผ้าป่า ซึ่งได้บอกบุญกันไว้ตั้งแต่ไปที่วัด ว่าเมื่อไหร่ที่วัดจัดพิมพ์และมีรายละเอียดแล้ว รบกวนให้เณรส่งมาให้ด้วย จะได้ไปทำบุญและชักชวนคนที่มีใจกุศล จะได้ร่วมบุญกันครับ ดังที่เคยมาเกริ่นไว้แล้วในครั้งก่อนครับ ในเรื่อง หนึ่งในผู้หญิงไทย ในพุทธศาสนา สามเณรี สุโพธา ดูประวัติ สามเณรีได้ครับ

ดังนั้นวันนี้ก็มาบอกบุญกันครับ ขอเชิญทุกท่านที่มีใจกุศล ร่วมทำบุญครับ วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ ทอด ณ วัด ธรรมาราม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดซื้อที่ดิน และกุฏิพักอาศัย ถวายวัดศรีตุสิตาราม เมืองเอหิลิกาโกทะ ประเทศ ศรีลังกา

คัดลอกรายละเอียดในใบบอกบุญ มาให้อ่านกันก่อน ครับ

การบวชภิกษุณีและสามเณรี แบบเถรวาท ซึ่งสืบสายมาจากมหานิกายของไทยในครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาส่งพระอุบาลีมหาเถระ และพระอริยมุนีมหาเถระไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในศรีลังกาเท่านั้น

การบวชภิกษุณีแบบเถรวาทนั้น หญิงผู้ประสงค์บวชต้องเริ่มจากการบรรพชาแล้วศึกษาอย่างเข้มข้นเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี จึงจะอุปสมบทได้ การมาพำนักอาศัย เพื่อศึกษาและเตรียมตรวจบวชในวัดของภิกษุณีอุปัชฌาย์ จึงจำเป็นยิ่ง การทำบุญเพื่อสนับสนุนการบวชนั้น ถ้าที่ใดขาดแคลนอย่างยิ่ง การช่วยเหลือย่อมมีคุณมหาศาล 

วัดศรีตุสิตาราม เป็นวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในสายมหานิกาย ที่เป็นเหมือนศูนย์รวม เพื่อการบวชของสตรีนานาชาติ เนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นอุปัชฌาย์ในสายสยามวงศ์ที่สามารถให้การอบรมเป็นภาษาอังกฤษ จึงมีชาวไทยและต่างชาติไปพักพิงเพื่อ ศึกษาและฝึกฝนการปฏิบัติตามพระวินับ ก่อนบวชอย่างต่อเนื่อง

ศรีลังกาเป็นประเทศที่ยากจน ความขาดแคลนมีอยู่ทั่วประเทศ วัดศรีตุสิตารามเองก็ไม่ต่างกัน ท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้รับภาระอบรมและให้ที่พักแก่สตรีที่ต้องการศึกษาเข้ามาพักพิงและรับการอบรม โดยยังมองไม่เห็นหนทางที่จะได้รับการช่วยเหลือจากประชาชนในประเทศของตนเอง

ปัจจัยที่จะสนับสนุนด้านที่พักอาศัยและสถานที่อบรมเพื่อการบรรพชาและอุปสมบทก็ยังขาดอยู่เป็นจำนวน ๑,๓๖๕,๐๐๐ บาท

จึงของประกาศบุญ มายังญาติโยมในการร่วมทอดผ้าป่า ปัจจัยสนุบสนุนที่พักอาศัยและสถานที่อบรมเพื่อการบรรพชาและอุปสมบทให้ผู้ที่ต้องผ่านขั้นตอนการบวช ตามพระวินัยของพุทธศาสนาได้มีที่อยู่ ที่อบรมพระธรรมวินับพร้อมที่จะอุทิศตนและสืบพระศาสนา

ขอเพียงในใจมีแสงแห่งบุญ พระสัทธรรมจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เคารพและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความหวังที่จะให้พุทธศานาเจริญรุ่งเรืองในทุกๆดินแดน ต้องอาศัยแรงศรัทธาสนับสนุนการสืบทอดพระศาสนาที่พระมหาเถระของสยามในอดีตได้หยั่งรากอันมั่นคงไว้ในศรีลังกา ให้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นอีกโดยมิได้แบ่งแยกว่าประเทศเราหรือประเทศเขา ตราบเท่าที่พระพุทธคุณรวมเราทั้งหมดไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน

หมายเหตุ ชื่อบัญชีที่ประเทศศรีลังการ กรณีที่ท่านต้องการโอนเงินเข้าบัญชีทางศรีลังกาโดยตรงคือ

Ven. R. Saddha Sumanabhikkhuni หมายเลขบัญชี 3189668 ธนาคาร Bank of Ceylon สาขา Ehiliyagoda

ประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านเขมะปุญโญภิกขุ เจ้าอาวาส วัดธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ประธานฝ่ายฆราวาส พล.อ.ต. วิชชา-จำนงค์ บุณยพุกกณะ

มีรายชื่อกรรมการอีกพอสมควรขอละไว้นะครับ ยกมาเฉพาะผู้ประสานงานที่ท่านสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

พระจรรยงทีปังกโรภิกขุ  (หลวงตาจรร) โทร 089 613 4424 วัดพระพุทธบาทข่วงเปา จ.เชียงใหม่

สามเณรี ธัมมวิชานี โทร 085 823 8800 วัดศรีตุสิตาราม ศรีลังการ

สามเณรี สุโพธา 089 797 4358 วัดป่าเลไลยก์ จ.นครสวรรค์

นางบุญจิรา บุณยพุกกณะ 081 339 7439

หรือจะติดต่อท่านเจ้าอาวาสที่ศรีลังกา โทร ++94362258016 และ ++947767199509

กรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีผ้าป่ามหากุศล สามารถโอนเข้าบัญชี นางบุญจิรา บุณยพุกกณะ เพื่อภิกษุณี ศรัทธา สุมนา ธนาคารไทยธนาคาร สาขาเสรีเซ็นเตอร์ ศรีนครินทร์ ประเภท เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 043-2-22419-9 และส่งสำเนาใบฝากเงินได้ที่โทรสาร หมายเลข (02) 523-7820

หรือ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ลาดยาว เลขบัญชี 392-0-64931-0 ชื่อบัญชี น.ส.วิมล บุญยง

หรือ ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ลาดยาว ชื่อสามเณรี สุโพธา (วิมล บุญยง) ที่อยู่ วัดป่าเลไลยก์ ม.6 อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150

หมายเหตุ ผู้ร่วมบุญสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร เพื่อลดหย่อนภาษีได้ โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบ อนุโมทนาบัตรทางไปรยณีย์ให้ท่านต่อไป หรือสามารถรับเองได้ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑ ณ.วัดธรรมาราม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

Advertisements

Tags: , , , , , ,

3 Responses to “ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่ามหากุศลที่พักและอบรม เพื่อการบวช ถวายวัดศรีตุสิตาราม เมืองเอหิลิยาโกทะ ศรีลังกา”

 1. bsk(มหาชน) Says:

  จดเลขบ/ชไว้แล้วคับ
  กลางสัปดาห์โล่งๆ จะไปโอนให้เรียบร้อย
  ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคับ

 2. dcopywriter Says:

  ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมใน blog นะครับ
  และขออนุโมทนาด้วยครับ

 3. bsk(มหาชน) Says:

  บ่ายนี้ผมไปโอนเงินบริจาคแล้วคับ
  พรุ่งนี้จะ fax ไปให้เขาทราบ
  ผมได้ทำตามความตั้งใจครบแล้ว คือ
  บริจาคให้ยูนิเซฟ เวิร์ลวิชั่น และวัด
  ช่วงสงกรานต์ผมจะไปหนองคาย เพื่อนที่นั่นชวนบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจน
  ก็ตั้งใจจะไปช่วยสมทบ
  ก่อนกลับจะไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน
  ทุกสิ่งที่ทำผมก็ขออุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
  เทวดาที่ปกปักรักษาให้ผมแคล้วคลาดตลอดมา
  และผู้ยากไร้ทั้งหลายโปรดได้รับกุศลนี้ไปเถิด

  ขอบคุณมากคับ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: