พระราชกิจ และมูลนิธิและสมาคมในพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

        subre_21 

คัดลอกบางส่วนจาก http://www.hrh84yrs.org/ นำมาเผยแพร่ให้ทั่วถึงกัน วันนี้ขอพูดถึง พระราชกิจ ซึ่งมีมากมายจริงครับ รายละเอียดติดตามใน web site นะครับ ได้ข่าวมาว่าทางการกำลังทำ web site ใหม่อีกแหล่งข้อมูลของพระองค์ ถ้าเสร็จแล้วจะตามมาบอกนะครับ

พระราชกิจมีมากมายจริงครับ ทั้งการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลายวาระ ตาม link ไปดูครับ และส่วนใหญ่ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้โดยเสด็จฯสมเด็จพระบรมราชชนนี เพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในทุกท้องถิ่น ณ จังหวัดต่าง ๆ เช่น การเสด็จเยี่ยมราษฎร ตำรวจ ทหาร และข้าราชการ เพื่อพระราชทานสิ่งของ ตรวจสุขภาพและรักษาผู้ป่วยไข้ ตลอดจนการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ คนชราอยู่เป็นเนืองนิตย์ ในคราวที่สมเด็จพระบรมราชชนนีไม่อาจเสด็จฯไปทรงร่วมงานด้วยพระองค์เองก็ได้ทรงมอบให้ สมเด็จฯเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้แทนพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ก็มีเยอะครับ

          subre_32

งานด้านการศึกษาก็มาก เช่น สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเริ่มปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสครั้งแรก ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๔๙๕ – ปี ๒๕๐๑ ต่อมา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รายละเอียดก็ตาม link ไปดูนะครับ

ทรงให้ความสำคัญของการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทรงเป็น องค์อุปถัมภ์โครงการโอลิมปิก   โครงการโอลิมปิกวิชาการหรือที่ UNESCO เรียกว่า International Science and Mathematical Olympiad (IMSO)  ซึ่งเป็นการแข่งขันความสามารถทางปัญญาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ระหว่างเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาจากนานาประเทศทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสาะแสวงหาเยาวชน ผู้มีอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วโลก ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เป็นการสร้างความพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนจากนานาประเทศ มี ๕ สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และชีววิทยา

โครงการโอลิมปิกวิชาการได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา โดยสมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะเสด็จไปพระราชทานเกียรติบัตรและพระโอวาทแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมรมเข้ม และผู้ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกเป็นประจำทุกปี รายละเอียดก็ตาม link ไปดูนะครับ

       subre_28

งานที่รับเป็นองค์ประธานบ้าง เป็นนายกบ้าง ทรงอุปถัมถ์บ้างก็เยอะครับ มูลนิธิและสมาคมในพระองค์

องค์ประธานกิตติมศักดิ์

 • มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

องค์นายกกิตติมศักดิ์

 • สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
 • สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
 • สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่
 • สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์ประธาน

 • มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
 • กองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อพัฒนาการพยาบาล
 • มูลนิธิถันยรักษ์
 • ศิริราชมูลนิธิ

รองประธาน

 • ทุนการกุศลสมเด็จย่า

องค์อุปถัมภ์

 • มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
 • มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
 • มูลนิธิช่วยการสาธารณสุข
 • มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน
 • มูลนิธิสตรีอุดมศึกษา
 • ราชินีมูลนิธิ
 • กองทุนสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
 • ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพ ฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • สมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่
 • ศูนย์เด็กอ่อนก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กองทุน “หม่อมเจ้าฟ้า”
 • โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
 • สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย
 • มูลนิธิโลกสีเขียว
 • มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลราชานุกูล
 • สมาคมศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
 • มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
 • สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • มูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยาจังหวัดน่าน
 • มูลนิธิกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • มูลนิธิชีวิตพัฒนา
 • สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธิกาญจนาภิเษกจังหวัดน่าน
 • มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
 • มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ
 • มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพ – บางลำพู
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีถ่ายภาพ
 • นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

แค่ให้ดูแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับ ลองตาม link เข้าไปดูใน web จะได้รายละเอียดและข้อมูลดีๆอีกเยอะครับ ทรงพระราชกิจมากมายจริงๆ

Advertisements

Tags: , , , , ,

2 Responses to “พระราชกิจ และมูลนิธิและสมาคมในพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ”

 1. ธนีญา แย้มชื่น Says:

  ขอทราบบัญชีธนาคารเพื่อบริจาคสำหรับ มูลนิธิต่าง ๆ ของพระองค์ท่านค่ะ เผื่อจะชวนเพื่อน ๆ ร่วมกันบริจาคในวันต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันปีใหม่ฯ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 2. dcopywriter Says:

  กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  https://dcopywriter.wordpress.com/2008/01/14/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: