พรหมวิหาร ๔ และคุณธรรม ๙ ข้อ คำอวยพรจากพ่อแม่ ปีใหม่ ๒๕๕๑

ปีใหม่ที่ผ่านมา โทรคุยกันกับ พ่อและแม่ของข้าพเจ้า ท่านก็ให้คำอวยพรมามากมายเหมือนทุกๆปี มีแต่สิ่งดีๆเสมอ ซึ่งข้าพเจ้ามั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ของใครก็ย่อมให้สิ่งๆดีๆ แก่ลูกๆของท่านเสมอเช่นกัน

พระท่านจึงเปรียบพ่อและแม่ ไว้หลายอย่าง เช่นเป็นดัง พระอรหันต์ที่ลูกควรกราบไหว้ บูชา และสดุดีท่านเสมอๆ เป็นครูคนแรกผู้ไม่เคยจะปริปากบ่น ไม่ว่าลูกจะถามหรือสงสัยอะไร เป็นพระพรหมของลูก ซึ่งหมายถึง พ่อแม่มีคุณธรรม ๔ ประการ เช่นเดียวพระพรหมผู้เป็นใหญ่ในสรวงสรรค์

พรหมวิหาร ๔ หมายถึง คุณธรรม ๔ ประการของผู้เป็นใหญ่ เป็นธรรมของผู้ประเสริฐ ประกอบด้วย

๑.เมตตา คือ มีความปราถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข อยากให้ผู้อื่นมีความสุข มีความรัก ไม่โกรธ เกลียด มีความเอ็นดู ความปรารถนาดี

๒.กรุณา คือ มีความปราถนาดีให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มีความสงสาร ไม่เบียดเบียน ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อช่วยเหลือ  เวลาเห็นใครตกทุกข์ได้ยาก ก็อดที่จะสงสาร อดที่จะช่วยเหลือไม่ได้

๓.มุทิตา คือ มีความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ชื่นชม ไม่อิจฉา ริษยา พลอยยินดีด้วย

๔.อุเบกขา คือ มีการรู้จักวางเฉย วางใจเป็นกลาง มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ไม่ซ้ำเติม เมื่อเห็นคนอื่นพลาดพลั้ง

คำสอนเรื่องพรหมวิหาร 4 : ธรรมสำหรับผู้มีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่ (ด้วยคุณธรรมความดีงาม) ใน landham  คำสอนเรื่องพรหมวิหารอีก website

เสียงธรรม เรื่องพรหมวิหาร ๔ ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ  อ่านคำสอนของท่าน 

ส่วนคุณธรรม ๙ ข้อ เป็นสิ่งที่พ่อฝากมาไว้เตือนใจเป็นข้อๆ เมื่อตอนปีใหม่ที่ผ่านมา นี้มีดังนี้

๑. ซื่อตรง

๒. สะอาด

๓. ขยัน

๔. ใช้จ่ายพอสมควรตามฐานะ

๕. งดเว้นสิ่งให้โทษ

๖. ไม่ล่วงเกินผู้อื่นก่อน

๗. งดติดต่อสมาคม จากบุคคลไม่ดี

๘. กตัญญูกตเวที

๙. รู้จักหน้าที่และทำหน้าของตนให้ดีที่สุด

ส่วนคำอธิบายในแต่ละข้อ เนื่องจากมีเวลาไม่มากพอที่จะอธิบาย พ่อจึงย้ำมาว่าก็ให้ประยุกต์เอาเอง และยังสอนให้ทบทวนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พร้อมอวยพรสิ่งดีๆมาให้เยอะแยะ ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ พ่อแม่ ท่านเป็นดัง พรหมของลูกเสมอ 

เราๆท่านๆทั้งหลายก็สามารถนำเรื่อง พรหมวิหาร ๔ และคุณธรรมทั้ง ๙ ไปประยุกต์ใช้ได้ตามต้องการ เมื่อนำไปประยุกต์ใช้แล้ว ก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งดีๆดังต้องการตลอดไป..ข้าพเจ้าเอง

Advertisements

Tags: , , ,

One Response to “พรหมวิหาร ๔ และคุณธรรม ๙ ข้อ คำอวยพรจากพ่อแม่ ปีใหม่ ๒๕๕๑”

  1. yawaiam Says:

    คุณธรรมข้อ 9 จะครอบคลุมที่สุด สามารถนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้านที่ทำงานและในสังคมทั่วไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: