สิ้นแล้ว หนึ่งแสงรุ้งอันงดงาม

                                  prapeepang

    สิ้นแล้วพระหนึ่งแสงรุ้งอันงามงด    มิสิ้นสุดหนึ่งแสงนั้นในใจฉัน

    พระดำรงทรงอยู่นิจนิรันดร์..      ทุกทุกวันมิเปลี่ยนผันตลอดกาล

                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

                                                   Copywriter 

ปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมาเป็นปีที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ปีใหม่นี้ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ สิ้นแล้ว พระผู้ทรงเป็นดังรุ้งงาม ของเหล่าปวงชนชาวไทย 

จากข้อมูล web site ที่ระลึก ๘๔ พรรษา ของ สมเด็จพระพี่นางเธอฯ มีข้อมูลทุกอย่างของพระองค์ ที่ท่านต้องการ แน่นอนครับ ทั้งพระประวัติ ความสนพระหฤทัย พระราชกิจ พระอัจฉริยภาพ พระเกียรติคุณ หรือ รูปสวยๆของพระองค์ท่าน ดังที่เห็นครับ และสามารถไปลงนามถวายอาลัยได้ด้วยครับ

            prapeenang10

กลอนไว้อาลัย H.R.H Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra จากใน web ครับ

น้อมเกศาแทบเบื้องพระยุคลบาท  ขอพระพรทรงเสด็จยาตรราชวิถี

สู่สวรรคาลัยในภพตรี  น้อมเกล้าฯส่งเสด็จจอมนารีจักรีวงค์

——————————————

ข้อมูลจาก amarinpocketbook

“แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” เป็นหนังสือประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

เป็นหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่ดำเนินเรื่องด้วยพระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ที่หายาก มีความงดงามและบอกเล่าความหมายอย่างครบครันจัดทำขึ้นในรูปแบบหนังสือ ๒ เล่มคู่ คือ “แสงหนึ่ง” และ “คือรุ้งงาม” ขนาด ๒๐ x ๒๔ ซม. พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม บรรจุภายในกล่องเดียวกัน พร้อม CD เพลงประกอบนิทรรศการฯ

โดยหนังสือ ฝั่งซ้ายคือ “แสงหนึ่ง” บอกเล่าถึงพระประวัติของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ในหลายมิติ ตั้งแต่ประสูติจนถึงปัจจุบัน ส่วนฝั่งขวามีชื่อว่า “คือรุ้งงาม” บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นพระคุณลักษณะเด่น ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพระองค์ท่าน ๗ ประการ

ความเป็นมา   เนื่องในวาระอันเป็นมงคลครบ ๗ รอบนักษัตรของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา มีดำริจัดทำนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ให้สาธารณชนโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังเข้าใจ และได้แง่คิดที่เป็นประโยชน์

ความหมายของ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม”

“แสง”ส่องสว่างฉายอาบสะท้อนให้ผู้คนเห็นความงดงามของสรรพสิ่ง แสงมีคุณค่าที่ไม่เคยปรากฏตัว ผู้คนไม่คิดจะค้นหา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นดังแสงหนึ่งที่ส่องให้เห็นความงดงามบนแผ่นดินไทย เป็นดั่งแสงแห่งการให้ แสงแห่งความรัก และแสงแห่งความกรุณา

เมื่อแสงนั้นฉายผ่านท้องฟ้าจึงปรากฏเป็นรุ้งงาม ๗ สี กอปรด้วย แดง แสด เหลือง เขียว น้ำเงิน คราม ม่วง ดุจดังพระเกียรติคุณทั้งเจ็ด..

แสงหนึ่งนี้ยังมีความหมายที่ส่องยังบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษาในปีเดียวกันนี้ด้วย

——————————————

หนังสือที่พระองค์ท่านทรงพระนิพนธ์ ที่ข้าพเจ้าแนะนำให้ควรอ่านอย่างยิ่ง ๑ เล่ม คือ หนังสือชื่อ แม่เล่าให้ฟัง

และเล่มอื่นๆ ตาม link ได้ครับ

เพลง แสงหนึ่ง ที่แต่งขึ้นในโอกาสเดียวกันครับ

เพลง “แสงหนึ่ง” เป็นเพลงที่ บอยด์ โกสิยพงษ์ แต่งขึ้น และ นภ พรชำนิ เป็นผู้ขับร้อง

:: เนื้อเพลง ::  ชื่อเพลง : แสงหนึ่ง

รู้ไหมว่าเราซาบซึ้งใจแค่ไหน
และรู้ไหมว่าเรานั้น ปลาบปลื้มเท่าไหร่
ที่ได้มีเธอ เป็นพลังอันสำคัญ
เพราะว่าเรานั้นรู้เธอทำเพื่อใคร
เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน เธอไม่ไหวหวั่น
เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เดินต่อไป

แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ
แต่ว่าสำหรับเรานั้น…
เธอเหมือนดังกับแสง ที่มองไม่เห็น
แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น
ก็เด่นชัดขึ้นทันที
เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี
แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้
ได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ว่างดงามเพียงใด
ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้ จะเป็นเช่นไร
วันและคืนจะหมุนเปลี่ยนสักเท่าไหร่
เรานั้นก็แน่ใจ ว่าจะมีเธอยืนอยู่ข้างหลัง
แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ
แต่สำหรับเรานั้น…
เธอเหมือนดังกับแสง ที่มองไม่เห็น
แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น
ก็เด่นชัดขึ้นทันที
เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี
แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้
ได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ว่างดงามเพียงใด
จึงอยากขอมอบเพลง เพลงนี้ให้
ให้เธอรับรู้ว่าสำหรับเรา เธอสำคัญเพียงไหน
เธอเป็นดั่งแสง ที่มองไม่เห็น
แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น
ก็เด่นชัดขึ้นทันที
เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี
แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้
ได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ว่างดงามเพียงใด
แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้
ได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ว่างดงามเพียงใด

ขอบคุณ เนื้อเพลงจาก web loveis  ฟังเพลง  

ถ้าท่านมีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด เช่น Internet Download Manager จะสามารถดาวน์โหลดเป็น MP3 ได้ครับ อีกlink รูปแบบไฟล์ MP3  ภาพประกอบเพลง แสงหนึ่ง 

สัมภาษณ์ บอยด์ โกสิยพงษ์ แต่งเพลง แสงหนึ่ง  ตอนที่ ๑

สัมภาษณ์ บอยด์ โกสิยพงษ์ แต่งเพลง แสงหนึ่ง  ตอนที่ ๒

สัมภาษณ์ บอยด์ โกสิยพงษ์ แต่งเพลง แสงหนึ่ง  ตอนที่ ๓

Advertisements

Tags: , , , , ,

5 Responses to “สิ้นแล้ว หนึ่งแสงรุ้งอันงดงาม”

 1. กูรูขอบสนาม Says:

  คุณ CopyWriter ครับ
  ได้เข้าไปตอบในกระทู้ที่ห้อง วายู Thai VI แล้ว
  รู้สึกเหมือนกันว่าสมาชิกในเวปสนใจแต่เรื่องตัวเอง(กำไร ขาดทุนปีนี้เท่าไหร่)
  ไม่ใยดีกับเรื่องราวที่กระทบกระเทือนภายนอกเลย

  เอ..นึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์พันธุ์แปลกไปแล้วซิ
  ดีใจที่มีคุณCopy เป็นเพื่อนอีกคน

 2. dcopywriter Says:

  ใช่ครับ พี่
  จะกำไร เยอะแยะไปไย
  ตายไปก็เอาไปไม่ได้

  เห็นแล้วเซ็งเหมือนกัน
  เหล่าสมาชิกอาจไปไว้อาลัย
  ที่อื่นแล้วก็ได้นะครับพี่

  เรา อาจจะแปลกกันไปเองครับ
  ที่หลงเข้าไปครับ..

 3. dcopywriter Says:

  ลักษณะเด่น ๗ ประการของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ แก้วกัลยา

  https://dcopywriter.wordpress.com/2008/01/05/

 4. dcopywriter Says:

  พระราชกิจ และมูลนิธิและสมาคมในพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

  พระราชกรณียกิจต่างๆ

  https://dcopywriter.wordpress.com/2008/01/06/

 5. คนเศร้า Says:

  เศร้าจัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: