คาถา โลกุตระ

 

ทาง ๘ ของโสดาบัน เกิดพร้อมด้วยองค์ ๕ มีวิตก วิจารณ์ ปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของโสดาบัน เกิดพร้อมด้วยองค์ ๔ มีวิจารณ์ ปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของโสดาบัน เกิดพร้อมด้วยองค์ ๓ มีปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของโสดาบัน เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีสุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของโสดาบัน เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีเฉย เป็นหนึ่ง

ผลของโสดาบัน เกิดพร้อมด้วยองค์ ๕ (ท่องเหมือนข้างบน)

 

ทาง ๘ ของสกิทาคา เกิดพร้อมด้วยองค์ ๕ มีวิตก วิจารณ์ ปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของสกิทาคา เกิดพร้อมด้วยองค์ ๔ มีวิจารณ์ ปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของสกิทาคา เกิดพร้อมด้วยองค์ ๓ มีปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของสกิทาคา เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีสุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของสกิทาคา เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีเฉย เป็นหนึ่ง

ผลของสกิทาคา เกิดพร้อมด้วยองค์ ๕ (ท่องเหมือนข้างบน)

 

ทาง ๘ ของอนาคามี เกิดพร้อมด้วยองค์ ๕ มีวิตก วิจารณ์ ปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของอนาคามี เกิดพร้อมด้วยองค์ ๔ มีวิจราณ์ ปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของอนาคามี เกิดพร้อมด้วยองค์ ๓ มีปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของอนาคามี เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีสุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของอนาคามี เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีฉย เป็นหนึ่ง

ผลของอนาคามี เกิดพร้อมด้วยองค์ ๕ (ท่องเหมือนข้างบน)

 

ทาง ๘ ของอรหันต์ เกิดพร้อมด้วยองค์ ๕ มีวิตก วิจารณ์ ปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของอรหันต์ เกิดพร้อมด้วยองค์ ๔ มีวิจารณ์ ปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของอรหันต์ เกิดพร้อมด้วยองค์ ๓ มีปิติ สุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของอรหันต์ เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีสุข เป็นหนึ่ง

ทาง ๘ ของอรหันต์ เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีเฉย เป็นหนึ่ง

ผลของอรหันต์ เกิดพร้อมด้วยองค์ ๕ (ท่องเหมือนข้างบน)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: