คาถา อรูปฌาน

อรูปฌานที่ ๑ เอาอากาศไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอารมณ์ เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีเฉย เป็นหนึ่ง

อรูปฌานที่ ๒ เอาวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอารมณ์ เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีเฉย เป็นหนึ่ง

อรูปฌานที่ ๓ เอาศูนย์เปล่าไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอารมณ์ เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีเฉย เป็นหนึ่ง

อรูปฌานที่ ๔ เอามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ เป็นอารมณ์ เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มีเฉย เป็นหนึ่ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: