คาถา รูปฌาน

รูปฌานที่ ๑ ประกอบด้วยกุศล ประกอบด้วยผลวิบาก ประกอบด้วยกิริยาจิต
เกิดพร้อมด้วยองค์ ๕ มี วิตก วิจารณ์ ปิติ สุข เป็นหนึ่ง มากด้วยกิริยาจิต
รูปฌานที่ ๒ ประกอบด้วยกุศล ประกอบด้วยผลวิบาก ประกอบด้วยกิริยาจิต
เกิดพร้อมด้วยองค์ ๔ มี วิจารณ์ ปิติ สุข เป็นหนึ่ง มากด้วยกิริยาจิต

รูปฌานที่ ๓ ประกอบด้วยกุศล ประกอบด้วยผลวิบาก ประกอบด้วยกิริยาจิต
เกิดพร้อมด้วยองค์ ๓ มี ปิติ สุข เป็นหนึ่ง มากด้วยกิริยาจิต

รูปฌานที่ ๔ ประกอบด้วยกุศล ประกอบด้วยผลวิบาก ประกอบด้วยกิริยาจิต
เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มี สุข เป็นหนึ่ง มากด้วยกิริยาจิต

รูปฌานที่ ๕ ประกอบด้วยกุศล ประกอบด้วยผลวิบาก ประกอบด้วยกิริยาจิต
เกิดพร้อมด้วยองค์ ๒ มี เฉย เป็นหนึ่ง มากด้วยกิริยาจิต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: