คาถา บุคคล

บุคคลที่ตัดได้เป็นบางขณะ บุคคลที่ตัดได้เด็ดขาด บุคคลที่กำเริบไปตามของชอบทั้ง ๕
บุคคลที่ไม่กำเริบไปตามของชอบทั้ง ๕ บุคคลที่เสื่อมได้ บุคคลที่เสื่อมไม่ได้

บุคคลที่ไม่เจตนา บุคคลที่ประคองเจตนาไว้ บุคคลที่เป็นปุถุชน บุคคลที่ข้ามโคตรปุถุชนได้
บุคคลที่ละชั่วเพราะเห็นโทษ บุคคลที่ละชั่วเพราะไม่เห็นโทษ

บุคคลที่ยังไม่ถึง บุคคลที่ถึงแล้ว บุคคลที่แน่นอน บุคคลที่ไม่แน่นอน
บุคคลที่อยู่ในทาง บุคคลที่อยู่ในผล บุคคลที่จะเป็นอรหันต์ บุคคลที่เป็นอรหันต์แล้ว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: