คาถา ความจริงทั้ง ๔

ความจริงทั้ง ๔ ที่ควรพิจารณาเห็นให้ถูกต้องมีอยู่ดังนี้ คือ

ทุกข์ ๑ เหตุ ๑ วิธีดับ ๑ ทาง ๑

เหล่านี้จัดเป็นทุกข์ คือ ทุกข์ตัวตน ๑ ทุกข์ร้อน ๑ ทุกข์ประจำ ๑ ทุกข์จรมา ๑ ทุกข์สาหัส ๑

ทุกข์ซ้ำซาก ๑ ทุกข์ธรรมดา ๑ ทุกข์ผลกรรม ๑ ทุกข์หาอาหาร ๑ ทุกข์วิวาท ๑

เหล่านี้จัดเป็นต้นเหตุ คือ ร้องห่มร้องไห้ เสียอกเสียใจ คร่ำครวญ รำพึง รำพัน มีต้นเหตุมาจาก แก่ เจ็บ ตาย

แก่ เจ็บ ตาย  มีต้นเหตุมาจาก   เกิด

เกิด               มีต้นเหตุมาจาก   ภพ

ภพ                มีต้นเหตุมาจาก   ยึดถือ

ยึดถือ           มีต้นเหตุมาจาก    อยาก

อยาก             มีต้นเหตุมาจาก   รู้สึก

รู้สึก              มีต้นเหตุมาจาก   กระทบ

กระทบ         มีต้นเหตุมาจาก   เครื่องต่อ

เครื่องต่อ      มีต้นเหตุมาจาก    รูปนาม

รูปนาม       มีต้นเหตุมาจาก    วิญญาณ

วิญญาณ       มีต้นเหตุมาจาก    ปรุง

ปรุง              มีต้นเหตุมาจาก    หลงไม่รู้จริง

เหล่านี้จัดเป็นวิธีดับ คือ ถ้าดับหลงไม่รู้จริง ปรุงก็ดับ วิญญาณก็ดับด้วย

รูปนาม สักแต่ว่า รูปนาม เครื่องต่อ สักแต่ว่า เครื่องต่อ

กระทบ สักแต่ว่า กระทบ รู้สึก สักแต่ว่า รู้สึก

ถ้าอยากดับ ยึดถือก็ดับ ภพก็ดับด้วย ถ้าเกิดไม่มี แก่ เจ็บ ตายก็ไม่มี

ร้องห่ม ร้องไห้ เสียอก เสียใจ คร่ำครวญ รำพึง รำพันก็ไม่มีด้วย

เหล่านี้จัดเป็นทาง คือ ระลึกถูกต้อง ๑ พิจารณาเห็นถูกต้อง ๑

สมาธิถูกต้อง ๑ เพียรถูกต้อง ๑ ปรารถนาถูกต้อง ๑

 การงานถูกต้อง ๑ อาชีพถูกต้อง ๑ วาจาถูกต้อง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: