คาถา ขณะจิต


ขณะจิตของตนที่วิญญาณท่องอยู่ โดยปกติมีอยู่ ๓ ขณะจิต ดังนี้ คือ
ขณะท่องในอกุศล ๑ ขณะท่องในกุศล ๑ ขณะไม่ท่องในอะไร ๑

ขณะท่องในอกุศล คือ ขณะจิตหลงไม่รู้จริง ๑ ขณะจิตอย่างได้ ๑ ขณะจิตขัดเคือง ๑
ขณะท่องในกุศล คือ ขณะจิตท่องกาม ๑ ขณะจิตท่องรูป ๑ ขณะจิตท่องอรูป ๑ ขณะจิตท่องโลกุตระ ๑
ขณะจิตไม่ท่องในอะไร คือ ขณะจิตรับผลอกุศล ๑ ขณะจิตรับผลกุศล ๑ กิริยาจิต ๑

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: