คาถา ขณะจิตอยากได้

ขณะจิต ๑ รู้สึกเฉย ประกอบด้วยเห็นผิด ไม่มีรูปนิมิตจูง
ขณะจิต ๒ รู้สึกเฉย ประกอบด้วยเห็นผิด มีรูปนิมิตจูง
ขณะจิต ๓ รู้สึกเฉย ไม่ประกอบด้วยอะไร ไม่มีรูปนิมิตจูง
ขณะจิต ๔ รู้สึกเฉย ไม่ประกอบด้วยอะไร มีรูปนิมิตจูง
ขณะจิต ๕ รู้สึกดีใจ ประกอบด้วยเห็นผิด ไม่มีรูปนิมิตจูง
ขณะจิต ๖ รู้สึกดีใจ ประกอบด้วยเห็นผิด มีรูปนิมิตจูง
ขณะจิต ๗ รู้สึกดีใจ ไม่ประกอบด้วยอะไร ไม่มีรูปนิมิตจูง
ขณะจิต ๘ รู้สึกดีใจ ไม่ประกอบด้วยอะไร มีรูปนิมิตจูง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: