คาถา ขณะจิตท่องกาม

ขณะจิต ๑ รู้สึกดีใจ ประกอบด้วยความรู้เห็น ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกิริยาจิต

ขณะจิต ๒ รู้สึกดีใจ ประกอบด้วยความรู้เห็น มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกิริยาจิต

ขณะจิต ๓ รู้สึกดีใจ ไม่ประกอบด้วยอะไร ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกิริยาจิต

ขณะจิต ๔ รู้สึกดีใจ ไม่ประกอบด้วยอะไร มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกิริยาจิต

ขณะจิต ๕ รู้สึกเฉย ประกอบด้วยความรู้เห็น ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกิริยาจิต

ขณะจิต ๖ รู้สึกเฉย ประกอบด้วยความรู้เห็น มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกิริยาจิต

ขณะจิต ๗ รู้สึกเฉย ไม่ประกอบด้วยอะไร ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกิริยาจิต

ขณะจิต ๘ รู้สึกเฉย ไม่ประกอบด้วยอะไร มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกิริยาจิต

ขณะจิต ๑ รู้สึกดีใจ ประกอบด้วยความรู้เห็น ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยผลวิบาก

ขณะจิต ๒ รู้สึกดีใจ ประกอบด้วยความรู้เห็น มีรูปนิมิตจูง มากด้วยผลวิบาก

ขณะจิต ๓ รู้สึกดีใจ ไม่ประกอบด้วยอะไร ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยผลวิบาก

ขณะจิต ๔ รู้สึกดีใจ ไม่ประกอบด้วยอะไร มีรูปนิมิตจูง มากด้วยผลวิบาก

ขณะจิต ๕ รู้สึกเฉย ประกอบด้วยความรู้เห็น ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยผลวิบาก

ขณะจิต ๖ รู้สึกเฉย ประกอบด้วยความรู้เห็น มีรูปนิมิตจูง มากด้วยผลวิบาก

ขณะจิต ๗ รู้สึกเฉย ไม่ประกอบด้วยอะไร ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยผลวิบาก

ขณะจิต ๘ รู้สึกเฉย ไม่ประกอบด้วยอะไร มีรูปนิมิตจูง มากด้วยผลวิบาก

ขณะจิต ๑ รู้สึกดีใจ ประกอบด้วยความรู้เห็น ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกุศล

ขณะจิต ๒ รู้สึกดีใจ ประกอบด้วยความรู้เห็น มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกุศล

ขณะจิต ๓ รู้สึกดีใจ ไม่ประกอบด้วยอะไร ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกุศล

ขณะจิต ๔ รู้สึกดีใจ ไม่ประกอบด้วยอะไร มีรูปนิมิตจูง  มากด้วยกุศล

ขณะจิต ๕ รู้สึกเฉย ประกอบด้วยความรู้เห็น ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกุศล

ขณะจิต ๖ รู้สึกเฉย ประกอบด้วยความรู้เห็น มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกุศล

ขณะจิต ๗ รู้สึกเฉย ไม่ประกอบด้วยอะไร ไม่มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกุศล

ขณะจิต ๘ รู้สึกเฉย ไม่ประกอบด้วยอะไร มีรูปนิมิตจูง มากด้วยกุศล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: