คาถา เครื่องต่อ

ตาวิญญาณ มีเครื่องต่อ คือ รูป
หูวิญญาณ มีเครื่องต่อ คือ เสียง
จมูกวิญญาณ มีเครื่องต่อ คือ กลิ่น
ลิ้นวิญญาณ มีเครื่องต่อ คือ รส
กายวิญญาณ มีเครื่องต่อ คือ รูปสัมผัส
ใจวิญญาณ มีเครื่องต่อ คือ รูปอารมณ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: