คาถา ห้องธาตุ

เหล่านี้จัดเป็นห้องธาตุ คือ รูปธาตุ ๑ ประสาทธาตุ ๑ นามธาตุ ๑

รูปธาตุหมายเอา รูป ๑ เสียง ๑ กลิ่น ๑ รส ๑ รูปสัมผัส ๑

ประสาทธาตุหมายเอา เส้นประสาทตาและเส้นอารมณ์ตา ๑
เส้นประสาทหูและเส้นอารมณ์หู ๑ เส้นประสาทจมูกและเส้นอารมณ์จมูก ๑
เส้นประสาทลิ้นและเส้นอารมณ์ลิ้น ๑ เส้นประสาทกายและเส้นอารมณ์กาย ๑

นามธาตุ หมายเอา ตาวิญญาณ ๑ หูวิญญาณ ๑ จมูกวิญญาณ ๑
ลิ้นวิญญาณ ๑ กายวิญญาณ ๑ ใจวิญญาณ ๑

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: