คาถา หลงไม่รู้จริง

ในบางขณะ บุคคลอาจมีอารมณ์หลงไม่รู้จริง
ในห้องธาตุ  ว่าเป็นอื่น มิใช่ห้องธาตุ
ในเครื่องต่อ ว่าเป็นอื่น มิใช่เครื่องต่อ
ในตัวตน ว่าเป็นอื่น มิใช่ตัวตน
ในของใหญ่ ว่าเป็นอื่น มิใช่ของใหญ่
ในบุคคล ว่าเป็นอื่น มิใช่บุคคล
ในความจริงทั้ง ๔ ว่าเป็นอื่น มิใช่ความจริงทั้ง ๔

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: