คาถา ตัวตน

ตัวตนของตนมีทั้งหมด ๕ กอง ประชุมรวมกันอยู่ จึงมีปรากฏเป็นตัวตนขึ้น
กองรูป ๑ กองรู้สึก ๑ กองจำได้ ๑ กองปรุง ๑ กองวิญญาณ ๑

เหล่านี้เป็นตัวตนมีอยู่ทุกคนทั้งสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
กองรูป หมายเอา ธาตุทั้ง ๔ เป็นใหญ่ มิใช่อื่นไกล มีเล็บ เป็นต้น
กองรู้สึก หมายเอา กระทบเป็นใหญ่ มิใช่อื่นไกล มีตากระทบรูป เป็นต้น
กองจำได้ หมายเอา จำเป็นใหญ่ มีใช่อื่นไกล มีจำสีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีดำ สีขาว
สูงใหญ่กว้างยาว ร้อนหนาว หิวกระหาย เป็นต้น
กองวิญญาณ หมายเอา รู้จักทั้งมวลเป็นใหญ่ มิใช่อื่นไกล ย่อมรู้ว่า นั่นรูปทางตา นั่นตา เป็นต้น
กองปรุง หมายเอา ประกอบเป็นใหญ่ มิใช่อื่นไกล มีวิญญาณประกอบกับอารมณ์ ประกอบกับรูปนิมิต เป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: