คาถา ของใหญ่

ในโลกนี้สิ่งที่เป็นของใหญ่ จำเพาะตนมีอยู่ดังนี้ คือ เพศทั้ง ๒ พวกทั้ง ๔ กำลังทั้ง ๕ นามทั้ง ๖ วิญญาณทั้ง ๓

เพศทั้ง ๒ คือ เพศหญิง ๑ เพศชาย ๑

พวกทั้ง ๔ คือ โสดาบัน ๑ สกิทาคา ๑ อนาคามี ๑ อรหันต์ ๑

กำลังทั้ง ๕ คือ เชื่อมั่น ๑ รอบรู้ ๑ เพียร ๑ สมาธิ ๑ ระลึก ๑

นามทั้ง ๖ คือ ตาวิญญาณ ๑ หูวิญญาณ ๑ จมูกวิญญาณ ๑
                      ลิ้นวิญญาณ ๑ กายวิญญาณ ๑ ใจวิญญาณ ๑

วิญญาณทั้ง ๓ คือ วิญญาณดีใจ ๑ วิญญาณเสียใจ ๑ วิญญาณเฉย ๑

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: