คาถา แยกนาม


นามนั้นมีแต่ชื่อ ไม่มีรูปให้เห็นได้ ไม่ใช่ธาตุดิน ไม่ใช่ธาตุน้ำ
ไม่ใช่ธาตุไฟ ไม่ใช้ธาตุลม ไม่ใช่สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีดำ
สีขาว ตนย่อมรู้จักได้โดยวิญญาณตน ว่ามีนามปรากฏอยู่
มีตาวิญญาณ ๑ หูวิญญาณ ๑ จมูกวิญญาณ ๑ ลิ้นวิญญาณ ๑
กายวิญญาณ ๑ ใจวิญญาณ ๑
เราเรียกว่านาม มีหน้าที่จำเพาะอย่างไม่ปนกัน

ตาวิญญาณ ย่อมรู้สึกจำได้ ทางรูป
หูวิญญาณ ย่อมรู้สึกจำได้ ทางเสียง
จมูกวิญญาณ ย่อมรู้สึกจำได้ ทางกลิ่น
ลิ้นวิญญาณ ย่อมรู้สึกจำได้ ทางรส
กายวิญญาณ ย่อมรู้สึกจำได้ ทางรูปสัมผัส
ใจวิญญาณ ย่อมรู้สึกจำได้ ทางอารมณ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: