คาถา แยกรูป

เล็บ หนัง ผม ขน เหงื่อ กองที่ ๑ รูปนอก
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก น้ำไขข้อ เหล่านี้รูปใน

ฟัน น้ำลาย น้ำเมือก น้ำเสลด กองที่ ๒ รูปนอก
กระเพาะอาหาร ลำไส้ต้น ลำไส้ปลาย เหล่านี้รูปใน

เลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง กองที่ ๓ รูปนอก
หัวใจ ตับ ปอด น้ำดี เหล่านี้รูปใน

น้ำตา น้ำปัสสาวะ อุจจาระ กองที่ ๔ รูปนอก
ไต พังผืด ม้าม มันเปลว มันสมอง เหล่านี้รูปใน

ส่วนทั้งหมดนี้ ที่เข้นแข็งเป็นธาตุดิน ที่เอิบอาบเป็นธาตุน้ำ
ส่วนธาตุไฟ มีร้อนอบอุ่น ๑ ร้อนเผาธาตุ ๑ ร้อนแรง ๑
ร้อนเหี่ยวแห้ง ๑ มีปนอยู่ในธาตุดิน ธาตุน้ำนี้
และธาตุลม มีลมขึ้น ๑ ลมเส้น ๑ ลมหายใจ ๑
ลมในลำไส้ ๑ ลมนอกลำไส้ ๑ ลมขับถ่าย ๑
ก็มีปนอยู่ ในธาตุดิน ธาตุน้ำ เหมือนกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: